Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login

NordSil sisaldab piimhappebakterit Lactobacillus plantarum E-98 NCIMB 30236, mis on väljatöötatud Eestis ja on meie piirkonna tingimustele sobiv silokindlustuslisand.

Silokindlustuslisandis kasutatav homofermentatiivne piimhappebakter Lactobacillus plantarum E-98 NCIMB 30236 isoleeriti 1998. aastal Lõuna-Eesti kultuurrohumaa taimikult pärinevast laktobatsillide segakultuurist. Alates 2004. aastast on süvendatult uuritud antud bakteri kui silokindlustuslisandi sobivust mitmetes erinevates fermentatsiooni tingimustes.

Silokindlustuslisand on väljatöötatud OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuses, koostöös Eesti Maaülikooli söötmisosakonna, Tartu Ülikooli mikrobioloogia instituudi ja Starter ST OÜ-ga.

Lactobacillus plantarum E-98 NCIMB 30236 on läbinud Euroopa Toiduohutusameti ekspertide paneeli ning leidnud kinnitust kui tõestatud omadustega silokindlustuslisand ning registreeritud Euroopa Liidu söödaregistris silokindlustuslisandina (Official Journal of the European Union L 287/30).

Silokindlustuslisandis NordSil kasutatav piimhappebakter Lactobacillus plantarum E-98 NCIMB 30236 sobib kasutamiseks laia kuivaine vahemikega heintaimede sileerimisel.

Sileeritava rohu kuivainesisaldus mõjutab käärimise intensiivsust, mistõttu on olulisel määral seotud sileerimise õnnestumisega. Taimede kuivainesisaldus sõltub nii liigist, sordist, arengufaasist, ilmastikust kui väetamisest, aga ka silo valmistamisel kasutatavatest tehnoloogilistest võtetest. Närvutades sileerimise eelselt heintaimi, suurendame nende kuivaine- ja suhkrutesisaldust ning seeläbi soodustame piimhappelist käärimist, mis on vajalik kõrgekvaliteedilise silo valmistamiseks. Lisaks pärsib kõrgem kuivainesisaldus enamike silos mittesoovitavate mikroorganismide elutegevust. Katsed NordSil-iga on läbiviidud nii närvutatud kui närvutamata heintaimedega, mille kuivainesisaldused on varieerunud vahemikus 13-50%.

Katsete tulemusel saab järeldada:

 • NordSil sobib kõrrelistele ja närvutatud liblikõielistele heintaimedele. Sileerimiskatsed NordSil-iga on läbi viidud nii puhaste kõrreliste ja liblikõieliste heintaimedega, kui ka kõrreliste-liblikõieliste erinevates vahekordades segudega.
 • Katsed NordSil-iga on läbi viidud nii kergesti (rohu suhkrute sisaldus > 3,0%) keskmiselt (1,5…3,0%) kui raskesti (< 1,5%) sileeritava rohumaterjaliga.

 

 • Rasketes sileerimise tingimustes (närvutamata või III niide rohi) sobib NordSil kasutamiseks kombinatsioonis sipelghappel baseeruvate silokindlustuslisanditega.
 • NB! NordSil-i ja sipelghappelise konservandi koos kasutamisel lisada need sileeritavale materjalile eraldi!

Tabel 1. III niite põldheina tranšeesilo

Näitaja NordSil + sipelghappel baseeruv silokindlustuslisand
Kuivaine, % 36,2
Kuivaines:  
   Toorproteiin, % 18,9
   Toorkiud, % 19,2
   Etanool, g/kg 1,2
   Äädikhape, g/kg 12,0
   Propioonhape, g/kg 0,2
   Võihape, g/kg 0,5
   Piimhape, g/kg 99,0
   Hapete summa, g/kg 111,7
pH 4,1
NH3-N/üld N, % 2,0

 

 • NordSil toetab ja suunab silo fermentatsiooni. Piimhappebakterite arv ühel grammil sileeritaval rohul võib varieeruda mõnest kümnest kuni ühe miljoni pesa moodustava ühikuni (PMÜ) sõltudes nii heintaimede liigist kui ilmastikust vegetatsiooniperioodil. Kogu taimedel olev mikrofloora varieerub vahemikus 1x105…109PMÜ/g värske rohu kohta. Kõik nad konkureerivad üksteisega oma eksistentsi pärast. Lisades silokindlustuslisandiga piimhappebaktereid viime nende arvukuse sileeritavas rohumaterjalis domineerivaks. Sellega tagame soovitudsuunalise fermentatsiooni. On oluline, et lisatavad piimhappebakterid oleksid tõestatud fermentatsiooni parandavate omadustega.
 • NordSil kiirendab fermentatsiooni ning tagab kiire ja stabiilse pH alanemise. Suurendades piimhappebakterite lisamisega nende konkurentsivõimet, kiirendame fermentatsiooni kulgu. Piimhappebakterite poolt produtseeritud piimhape viib silohoidlas kiiresti keskkonna happeliseks konserveerides sööda.
 • NordSil parandab silo fermentatsiooni kvaliteeti. Kiire pH alandamine pärsib silos mittesoovitavate mikroorganismide arengut. Selle tulemusena välditakse valekäärimisel tekkivaid fermentatsiooni laguprodukte, mis vähendavad loomadel söömust ning põhjustavad tervise probleeme.

 • NordSil minimeerib toitainete kadusid fermentatsioonil. Hoides ära silo riknemist põhjustavate mikroorganismide elutegevuse, säilitame söödas toitained ning saame need realiseerida loomade toodangus.
 • Kindlustab põhisööda kõrge kvaliteedi. Silo valmistamise tehnoloogilistest võtetest kinnipidamisel ja silokindlustuslisandi kasutamisel paraneb silo fermentatsioon, on minimaalsed silo energia ja toitainetekaod, st. tagame loomadele kvaliteetse põhisööda.
 • Sobib kasutamiseks ka mahe(orgaanilistele)farmidele.
 • Ohutu. Tootes kasutatav piimhappebakter on looduslikku päritolu (leitud Lõuna-Eesti kultuurrohumaalt) ega oma ohtu inimeste ja loomade tervisele.

NB! Silokindlustuslisandite kasutamine ei kompenseeri silotootmisprotsessis tehtud vigu!